2018.g. dātumi/dates: July 15th - August 5th
Sidrabenes Mērķis:

Dot katram dalībniekam iespēju atrast savas spējas vispusīgā programma latviskā vidē. Nodarbības drošības ietvaros mudinās bērnus uz personīgiem sasniegumiem, labam attiecībām ar draugiem un vadītājiem, respektu dzīvei, dabai un apkārtnei. Tas dos pozitīvu labsajūtu lieliem un maziem. Latviešu un nometnes tradicijas, kristīga luterticības gaisotnē, jaunas idejas un nodarbības būs vadlīnijas šai vasarai, kur audzināšanā neskatīsimies uz bērniem tikai kā uz grupu, bet uz ikkatru indivīdu, kam ir spējas, vajadzības, talanti un personība.

Nometnes darbības pārskatu varat apskatīt šeit
Nometnes misija un vērtības.

Our Mission:

The aim of Camp Sidrabene is to provide each camper with the opportunity to meet his or her needs in a broad based program in a Latvian atmosphere. A broad range of activities in a safe environment will provide positive support for children to strive for personal achievement, to cultivate positive relationships with campers and staff, and to develop respect for nature and the environment. The maintenance of valued camp and Latvian traditions, a Christian atmosphere, new ideas and activities and recognition of the needs, talents and personalities of each child will serve as the framework for camp this summer.

For an brief overview of the camp's history, please click here
Camp vision & values.

© 2018 Camp Sidrabene. All Rights Reserved.